Algemene regels

Wijzigingen
Aanmeldingen, naam, adres- of telefoonnummerwijzigingen en email wijziging dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het secretariaat.
secretaris.stc.spieringshoek@gmail.com

Competitie
In het voor- en het najaar nemen wij met verschillende teams deel aan de zaterdagcompetitie.
Leden die zich hebben opgegeven voor de competitie worden, indien zij bij de aanvang hiervan nog geen contributie en/of boete betaald hebben, uitgesloten van deelname. Dit is ook van toepassing op de clubkampioenschappen.

Tenniswedstrijden worden gespeeld volgens een aantal regels. Een en ander geldt ook voor de deelname aan de competitie. De vereniging stelt voor het zomerseizoen 2 banen ter beschikking. Dat betekent dat ten hoogste vier teams kunnen worden ingeschreven: twee teams spelen thuis en twee teams spelen uit. Als men deelneemt aan de competitie gaat dat in principe om 7 wedstrijddagen. Het kan niet zo zijn dat men zich opgeeft deel te nemen aan de competitie en uiteindelijk maar een paar wedstrijden speelt, omdat men op het merendeel van de betreffende zaterdagen andere zaken belangrijker vindt. Kijk dus goed naar het speelschema!

Grote en samenstelling van de teams
In principe zijn vier fitte, enthousiaste spelers voldoende voor een hele competitie, maar de ervaring leert wel anders. De meeste leden van Spieringshoek zijn ruim boven de dertig, hebben werk, kinderen en veel beslommeringen in het weekend. Bij wedstrijdtennis is hun kans op blessures groter en wedstrijdtennis heeft niet altijd de hoogste prioriteit.

Een team bestaat bij (voorkeur) uit zes personen, die bereid zijn de hele competitie te spelen. Als er blessures zijn, kan dit onderling worden opgevangen. Bij meer dan zes personen wordt anderen de mogelijkheid ontnomen een team te vormen. Bij minder dan zes moet de captain voor sommige speeldagen te veel lobbyen om een compleet team op zaterdag te presenteren. Teams aanmelden: bestuurslid.stc.spieringshoek@gmail.com

Complete teams die veel waarde hechten aan het wedstrijdelement zullen zeker worden ingeschreven. Daarbij moet wel een kanttekening geplaatst worden: bij een overmatige bemensing kunnen de deelnemers in een ander team worden geplaatst. Andere verenigingsleden, die meer waarde hechten aan het spelelement en het sociale verkeer hebben ook speelrecht in de competitie. Als er voldoende aanmelding is van spelers met deze instelling, kan uit deze een team worden samengesteld. Overigens geldt voor hen ook de verplichting om zeven wedstrijddagen beschikbaar te zijn, als ze zich opgeven voor de competitie.

Tennisinformatie kun je ook vinden op www.knltb.nl. Belangstellenden die willen weten wie er hebben gespeeld en wat de uitslagen waren, kunnen dit via www.mijn.knltb.nl achterhalen. Als een team onvolledig komt opdagen, wordt in de uitslag voor de partij die niet gespeeld is een verliespunt geregistreerd bij het onvolledige team. Daarnaast legt de KNLTB het betreffende team een boete op. De boete voor als een team niet volledig komt opdagen is € 135,- en bedraagt € 230,- als een team helemaal niet komt opdagen. De opgelegde boete moet door het team gedragen worden!

Boeteregeling
Te late betaling van de contributie levert een boete op van € 2,50 per maand. Niet op komen dagen op de indeelavond kost € 15,00 en bezorgt vooral de mede-indeler veel ongemak.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen voor het zomerseizoen dient te geschieden voor 1 maart en voor het winterseizoen voor 1 september voorafgaande aan het nieuwe tennisseizoen. Dit dient te gebeuren via een persoonlijke email aan de penningmeester of secretaris.

Bestuur

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Statuten zijn bij de oprichting van de vereniging (20 september 1968) opgemaakt via de notaris.
De Statuten en het huishoudelijke reglement kunnen hier (Statuten en HH-reglement) worden opgevraagd.

De Privacyverklaring kan hier (Privacyverklaring) opgevraagd worden


Werkgroepen/Commissies